Weekend na lodzie 2018 - informacje

Terminy imprez, zawodów i wydarzeń.
andrzejwodejszo
Posty: 3116
Rejestracja: 11 sie 2008, 08:29
Deska: SU-2, MOSES
Latawiec: komórkowe Ozony / SU-2 / Moses
Lokalizacja: Olsztyn
Postawił piwka: 77 razy
Dostał piwko: 45 razy
Kontaktowanie:
 
Post15 sty 2018, 16:00

Może ktoś coś konkretniej ?

Awatar użytkownika
kuicets
Posty: 1082
Rejestracja: 26 wrz 2016, 17:49
Deska: Laluz + Yeti
Latawiec: 17 + 12 + 9
Lokalizacja: BIESZCZADY
Postawił piwka: 33 razy
Dostał piwko: 84 razy
 
Post15 sty 2018, 16:37

Zapowiada się weekend na wodzie...

darkowic
Posty: 401
Rejestracja: 08 wrz 2008, 13:55
Lokalizacja: Warszawa-Ochota
Postawił piwka: 3 razy
Dostał piwko: 6 razy
Kontaktowanie:
 
Post13 lut 2018, 13:01

Powrócił mróz i jest realna szansa że event odbędzie się w najbliższy weekend 17-18 lutego 2018! :D

darkowic
Posty: 401
Rejestracja: 08 wrz 2008, 13:55
Lokalizacja: Warszawa-Ochota
Postawił piwka: 3 razy
Dostał piwko: 6 razy
Kontaktowanie:
 
Post15 lut 2018, 10:02

Regulamin zawodów
“Weekend na lodzie” - 2018 - Krynica Morska


1. Cel zawodów

• Popularyzacja sportów latawcowych, w szczególności snowkite,
• Promowanie miejscowości turystycznej – Krynica Morska,
• Zachęcanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji,
• Integrowanie miłośników sportów latawcowych,
• Połączenie rywalizacji sportowej z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.

2. Nazwa zawodów

1. „Weekend na lodzie” w skrócie WNL 2018.

2. W ramach „Weekendu na lodzie” zostaną rozegrane zawody sportowe liczone do generalnej punktacji zawodów, w tym
- Wyścigi Snowkite Course Race,
- Wyścig o puchar Burmistrza Krynicy Morskiej na dystansie 1 mili,


3. Organizatorzy

1. Klub Sportowy GRIND z siedzibą w Warszawie,

2. Hotel Krynica w Krynicy Morskiej ul. Orzechowa 4 - www.krynicahotel.pl ,

3. Słoneczny Dwór - Monika Czajkowska - www.slonecznydwor.pl,

4. Fundacja Strefa Mocy z siedzibą w Sztutowie – www.fundacjastrefamocy.pl
5. Miasto Krynica Morska www.krynicamorska.tv
6. Stowarzyszenie Miłośników Krynicy Morskiej,
7. Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg zawodów:
- Dyrektor zawodów: Dariusz Wądołowski.

4. Miejsce i termin zawodów

1. Miejsce rozegrania zawodów - Krynica Morska / Zalew Wiślany.

2. Zawody rozpoczną się w piątek 16 lutego 2017 roku - o godz. 20.00, a zakończą w niedzielę 18 lutego 2018 roku - ok. godz. 14.00.

3. Wyścigi mogą zostać rozegrane w jeden dzień, a termin zawodów zostanie ogłoszony na stronie www.weekendnalodzie.pl oraz www.facebook.com/weekendnalodzie min. 40 godzin przed pierwszym możliwym startem.

4. Miejsce startu zawodów: Krynica Morska (Zalew Wiślany) na wysokości Hotelu Krynica ul. Orzechowa 4.

5. Planowany termin rozegrania wyścigów: 17.02.2017 roku.

5. Warunki uczestnictwa oraz wymagane dokumenty

1. Rejestracja zawodników jest obowiązkowa i trwa do chwili rozpoczęcia pierwszego wyścigu. Ilość uczestników oraz zawodników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia!

2. Rejestracji na zawody można dokonać w trakcie trwania zawodów w biurze zawodów mieszczącym się w recepcji Hotelu Krynica przy ul. Orzechowej nr 4 w Krynicy Morskiej lub w namiocie organizatorów.
Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.


3. Uczestnikiem zawodów jest osoba, która spełnia następujące warunki:

a) dokona zgłoszenia w Biurze Zawodów, najpóźniej w dniu zawodów i złoży oświadczenie, iż zapoznała się niniejszym Regulaminem, zawierające niniejszą klauzulę:

„Ja niżej podpisany (…) oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Zawodów “Weekend na lodzie” - Krynica Morska i akceptuję go oraz oświadczam, że biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Niniejszym oświadczam, iż ponoszę także wyłączną odpowiedzialność za osoby małoletnie i osoby mi towarzyszące przebywające na terenie zawodów oraz za sprzęt pozostawiony na terenie zawodów.”

b) dokona opłaty wpisowej, w wysokości:

50 zł – Wyścigi Course Race,
( wpisowe obejmują także wyścig o Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej),

0 zł - wyścig o Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej.


c) wypełni Kartę Zgłoszeniową do zawodów “Weekend na lodzie”. Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na Karcie Zgłoszeniowej przed startem do zawodów “Weekend na lodzie”, w którym zawodnik będzie brał udział, pod następującą klauzulą:

„Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją zawodów „Weekend na lodzie” nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatorów lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponoszenia odpowiedzialności za wypadki losowe spowodowane przeze mnie lub mój sprzęt podczas dojazdu na zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich, przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu oraz przepisów odnoszących się do zawodów, pozostawienie sprzętu na terenie zawodów na własne ryzyko. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Materiały zdjęciowe, filmowe i inne promocyjne, wywiady zawierające mój wizerunek, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez organizatorów na wszystkich polach ekspozycji. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu Zawodów i zawodów oraz go akceptuję, oświadczam iż mój stan zdrowia pozwala na start w zawodach, a formularz zgłoszeniowy wypełniłem zgodnie z prawdą oraz kompletnie.” (W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego).

4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach.
Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

5. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do używania sprawnego sprzętu oraz sztywnego kasku. Zaleca się używanie wszelkiego innego wyposażenia ochronnego (ochraniacza, zbroja etc), a także posiadanie ważnej polisy OC i NNW. Zaleca się posiadanie karty Kiteboardera PZKite.
Zawodnik powinien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy: (55)-246-85-00 .

6. Osoby nie będące zawodnikami mają zakaz przebywania w wydzielonej strefie zawodów oraz na trasie wyścigu.


6. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

- przejazd oznakowaną trasą wyścigu,
- pełne wyniki konkurencji,
- podstawowe zabezpieczenie medyczne oraz quad do pomocy,
- oficjalny materiał wideo z zawodów,
- wstęp na After Party.

7. Podstawowe zasady rozgrywania zawodów
i sędziowania konkurencji.

1. Wyścigi Course Race (liczba uczestników może zostać ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń):
a) Do rozegrania konkurencji niezbędne jest przeprowadzenie do końca 1 wyścigu. Za ważny uważa się wyścig, w którym co najmniej 3 zawodników przekroczy linię mety.
b) W przypadku pogorszenia się warunków (np. słaby wiatr spadający poniżej 3 m/s) istnieje możliwość przerwania wyścigu i rozegrania go od początku. Trasa wyścigu może zostać zamknięta, mimo, iż nie wszyscy zawodnicy przekroczyli linię mety, ze względu na zbyt długi czas trwania zawodów. W powyższych sprawach decyzję podejmuje Dyrektor Zawodów.
c) Zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza przekroczy linię mety.

2. Sygnalizacja konkurencji Race (wyścigi):
FLAGA Sygnał Minuty do startu
Czerwona w górę/ krótki sygnał dźwiękowy Ostrzeżenia 3
Czerwona usunięta/ żółta w górę/ Przygotowania 2
Żółta usunięta Jednej minuty 1
Zielona w górę/ długi sygnał dźwiękowy Startu 0
Czerwona w górę żółta w górę - zawody przerwane lub koniec zawodów


3. Godzinę startu ogłasza Dyrektor Zawodów.

4. Wszystkie wyścigi rozgrywane podczas „Weekend na lodzie” - Krynica Morska liczone są do punktacji generalnej,
5. Zawodnik ma prawo do złożenia bezpłatnego protestu (w ciągu 15 minut od zakończenia wyścigu) i żądać weryfikacji wyników.

6. Zawody Course Race są rozgrywane w oparciu o zasady zawodów snowkite race PZKite.

7. Szczegółowe zasady danej konkurencji oraz procedury zostaną przedstawione na spotkaniu przed startem (SKIPPERS MEETING) oraz wywieszone w ogólnodostępnym miejscu.

8. Decyzję o rozegraniu danej konkurencji podejmuje Dyrektor Zawodów w oparciu o zaistniałe warunki pogodowe oraz ilość zgłoszonych zawodników.

9. We wszystkich spornych sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zawodów decyduje Dyrektor Zawodów.

8. Kategorie, pomiar czasu i sektory startowe.

1. W zawodach mogą wystartować zawodnicy używający desek snowboardowych, desek snowkite oraz nart. Maksymalna długość deski lub narty wynosi 200cm.

2. Minimum 3 zawodników musi zgłosić się do danej konkurencji, aby konkurencja została rozegrana.

3. W zawodach nie będzie liczony czas - decyduje kolejność na mecie.

4. W konkurencjach Race obowiązuje start wspólny. W przypadku dużej liczby zawodników Dyrektor Zawodów może zarządzić ustawienie zawodników w kilku liniach startowych. Miejsce ustawienia zawodników uzależniona będzie od kolejności zapisów na zawody. W konkurencji freestyle kolejność startu określa Dyrektor zawodów.

5. Trasa zawodów race może być zamknięta najwcześniej 5 minut po ukończeniu wyścigu przez 1-go zawodnika. Decyzję o zamknięciu trasy podejmuje Dyrektor Zawodów.

6. Dopuszcza się do zawodów wszystkie rodzaje latawców w rozmiarze odpowiadającym warunkom pogodowym. Wielkość latawca nie zagrażającego zdrowiu zawodników określi Dyrektor zawodów.

9. Nagrody

1. Nagrodzeni będą tylko i wyłącznie zawodnicy obecni na zakończeniu zawodów.

2. W zawodach przewidziane są nagrody rzeczowe.

3. Nagrody przyznawane są w kategorii:
a) wyścigi race OPEN
b) wyścigi race snowboard.
c) wyścigi race junior – osoby w wieku do 18 lat (rocznik 2000 i młodsi).
Liczba nagrodzonych zawodników uzależniona jest od decyzji organizatorów.

4. W przypadkach losowych, za zgodą Dyrektora Zawodów dopuszczalna jest nieobecność zwycięzców na zakończeniu zawodów i rozdaniu nagród.

10. Program zawodów

1. W dniu zawodów:
9.00 - 10.00 organizacja biura zawodów, branding,
10.00 – 10.30 zapisy do zawodów,
10.30 – 11.00 SKIPPERS MEETING,
11.00 - 16.00 zawody,
Rozdanie nagród zaplanowane jest 18 lutego 2018 roku na godz. 12.00.


11. Zasady Fair-Play oraz Kitesurfingowe Prawo Drogi.

1. Uczestnicy zawodów korzystający z latawców obowiązani są przestrzegać Kitesurfingowego Prawa Drogi.

2. Szczegółowe przepisy i zasady danej konkurencji oraz procedury i kary zostaną przedstawione na spotkaniu przed startem (SKIPPERS MEETING) oraz wywieszone w ogólnodostępnym miejscu.

3. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Zawodów w porozumieniu z Organizatorami.

12. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy oraz inni uczestnicy zawodów muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać miejsca odbywania się zawodów oraz tras zawodów poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

13. Informacje dodatkowe.

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu oraz powstałe w trakcie zawodów.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu i zasad współzawodnictwa sportowego.

3. Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.

4. Każdy zawodnik ma obowiązek używać numery startowe oraz koszulki startowe. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych oraz koszulek startowych.

5. Organizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek zniszczenia i zgubienia sprzętu
podczas trwania zawodów.

6. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian (aktualny Regulamin jest dostępny w biurze zawodów).

Krynica Morska, dn. 15.02.2018.
ZAPRASZAMY

darkowic
Posty: 401
Rejestracja: 08 wrz 2008, 13:55
Lokalizacja: Warszawa-Ochota
Postawił piwka: 3 razy
Dostał piwko: 6 razy
Kontaktowanie:
 
Post15 lut 2018, 10:19

PRZEPISY ROZGRYWANIA Snowkite Race

Celem niniejszych przepisów jest przedstawienie ogólnych zasad rozgrywania SnowKite Race. Szczegółowe instrukcje zostaną podane podczas skippersu zawodników w pierwszym dniu zawodów.

W zawodach mogą wystartować zawodnicy używający desek snowboardowych, desek typu snowkite oraz nart o maksymalnej długości 200cm.

1. FORMAT

1.1. Format zawodów:
i. wyścig floty,
ii. slalom.
1.2. Kobiety i mężczyźni startują wspólnie. To samo dotyczy kategorii wiekowych.


2. LICZBA WYŚCIGÓW; LIMITY CZASOWE; PRĘDKOŚCI WIATRU

2.1. Liczba wyścigów
i. slalom - maksymalna ilość pojedynczych wyścigów dla jakiegokolwiek zawodnika wynosi 15 dziennie.
ii. wyścig floty – maksymalnie 8 wyścigów dziennie dla jakiegokolwiek zawodnika
2.2. Do rozegrania zawodów niezbędne jest ukończenie 1 wyścigu floty lub ukończenie pełnej serii slalomu. W przypadku zawodów mających rangę Mistrzostw Polski niezbędne jest ukończenie3 wyścigów lub ukończenie pełnej serii slalomu.
2.3. Wyścig jest uznany w przypadku ukończenia go przez minimum 3 zawodników w limicie czasu trasy.
2.4. Limity czasowe:
i. wyścig floty:
- zawodnicy, którzy wystartują później niż 5 minuty po sygnale startu, nie ukończą wyścigu do czasu zamknięcia trasy uzyskują wynik DNF,
- zawodnicy którzy nie wystartują uzyskają wynik DNS.
- meta zamknięta będzie 10 minut po ukończeniu wyścigu przez pierwszego zawodnika
ii. slalom:
- zawodnicy, którzy wystartują później niż 1 minutę po sygnale startu, nie ukończą wyścigu do czasu zamknięcia trasy uzyskują wynik DNF,
- zawodnicy którzy nie wystartują uzyskają wynik DNS,
- meta zamknięta będzie 2 minut po ukończeniu wyścigu przez pierwszego zawodnika.

2.5. Prędkości wiatru
i. jeśli prędkość wiatru spada poniżej 6 kts w obszarze startu w ciągu ostatnich 30 sekund przed sygnałem startowym, wówczas start będzie przerwany. Procedura startowa wznowiona jak tylko siła wiatru będzie odpowiednia.
ii. w przypadku pogorszenia się warunków (np. słaby wiatr spadający poniżej 6kts lub zbliżająca się niebezpieczna chmura z silnymi szkwałami) możliwe jest przerwanie wyścigu.


3. TRASY

Komisja decyduje o wyborze jednej z tras: na wiatr, z wiatrem, figura „ósemki” lub ich kombinacji.

4. START

4.1. Wyścigi będą startowane zgodnie z poniższym systemem:

FLAGA Sygnał Minuty do startu
Czerwona w górę/ krótki sygnał dźwiękowy Ostrzeżenia 3
Czerwona usunięta/ żółta w górę/ Przygotowania 2
Żółta usunięta Jednej minuty 1
Zielona w górę/ długi sygnał dźwiękowy Startu 0
Czerwona w górę żółta w górę - zawody przerwane lub koniec zawodów.

Dopuszczalne jest wprowadzenie „strefy 30s do startu” tj.:
4.2. Strefa „30s do startu” dla wyścigu floty – linia równoległa do linii startu. Otwarcie strefy – podniesienie flagi organizatora.
4.3. Strefa „30s do startu” dla slalomu– linia równoległa do linii startu. W strefie nie można startować latawca.

5. PUNKTACJA I WYNIKI ODRZUCANE

5.1. każdy wyścig będzie punktowany według Alternatywnego Systemu Małych Punktów:
Miejsce 1 2 3 Każde następne DNF, DNS DSQ
Punkty 1 2 3 Dodać 1 punkt Liczba zawodników na mecie +3 (ale nie więcej niż liczba zgłoszonych) Liczba zgłoszonych zawodników + 1
5.2. ilość najgorszych wyników odrzucanych w zależności od ilości ukończonych serii wyścigów:
Ilość wyścigów 1-3 4-6 7-10 11-15 16 i więcej
Ilość odrzuconych wyścigów 0 1 2 3 4

6. KATEGORIE WIEKOWE
i. młodzicy: do 15 lat w roku zawodów,
ii. juniorzy: wiek 16-17 w roku zawodów,
iii. młodzież: wiek 18-20 w roku zawodów,
iv. mastersi: ukończone 35 lat w roku zawodów,
v. seniorzy: otwarta dla zawodników w każdym wieku,

Minimum 4 (czterech) zarejestrowanych zawodników kategorii wiekowej wymagana jest, aby sformułować daną kategorię.


7. PRAWO DROGI
„Deska” – zawodnik wraz z nartami lub deską.

P1. Na przeciwnych halsach
Gdy deski są na przeciwnych halsach deska będąca na lewym halsie musi ustąpić desce na prawym halsie.

P2. Unikanie kontaktu; Niebezpieczna żegluga
2.1. Unikanie kontaktu
Deska nie może celowo dotykać innej deski.
2.2. Uszkodzenie i kontuzja; Niebezpieczna żegluga
Deska nie może podjąć żadnego działania skutkującego możliwym uszkodzeniem,
kontuzją lub wywróceniem innej deski.

P3. Zmienianie kursu przed startem
Deska może przemieszczać się jedynie w kierunku linii startu podczas ostatnich 30 sekund przed sygnałem startu. W przypadku wyścigu floty deska nie może wjechać do strefy „30s do startu”.

P4. Miejsce przy znaku i Zwrot z wiatrem
4.1 Przepis 4 ma zastosowanie pomiędzy deskami, gdy wymagane jest, aby pozostawiły znak po tej samej wymaganej stronie i przynajmniej jedna z nich właśnie okrąża lub mija go. Przepis nie ma zastosowania po tym jak deska upoważniona do miejsca przy znaku minęła znak.

4.2. Dawanie miejsca przy znaku
Jeżeli deski są w kryciu gdy pierwsza z nich właśnie okrąża lub mija znak, to deska która w tym momencie jest zewnętrzna musi od tego czasu dawać miejsce przy znaku desce wewnętrznej. Jeżeli deska jest swobodna z przodu, gdy okrąża lub mija znak to deska, która w tym momencie jest swobodna z tyłu musi od tego czasu dawać miejsce przy znaku.

4.3. Zwrot z wiatrem
Gdy deska będąca w kryciu po wewnętrznej i mająca prawo drogi musi wykonać zwrot z wiatrem lub odpadać przy znaku, aby żeglować swoim kursem właściwym, dopóki nie wykona zwrotu z wiatrem lub nie odpadnie nie może ona żeglować dalej od znaku niż jest to wymagane do żeglowania tym kursem. Deska wykonująca zwrot z wiatrem przy znaku powinna wykonać pętle latawcem w dół. Jeśli deska nie wykonuje pętli latawcem w dół podczas mijania znaku, musi ona ustąpić desce robiącej to.

P5. Kary startowe
1. Zawodnik ma prawo do złożenia bezpłatnego protestu (maksymalnie w ciągu 15 minut od zakończenia wyścigu) i żądać weryfikacji wyników.
2. Żadna część kadłuba deski lub zawodnika nie może znajdować się w trójkącie utworzonym przez końce linii startu i pierwszy znak w okresie ostatniej minuty przed sygnałem startu. Jeżeli deska złamie ten przepis i jest zidentyfikowana, zostanie zdyskwalifikowana lub jej wynik zostanie skorygowany bez rozpatrywania nawet wtedy, gdy start do wyścigu zostanie ponownie przeprowadzony lub wyścig zostanie powtórzony, ale nie wtedy, gdy wyścig będzie odroczony lub przerwany przed sygnałem startu.

P6. Zadośćuczynienie
Komisja musi rozpatrzeć zadośćuczynienie oparte na stwierdzeniu lub możliwości, że punkty deski w wyścigu lub w serii wyścigów zostały znacząco pogorszone nie z jej winy przez:
a. niewłaściwe działanie lub brak działań komisji lub organizatora,
b. obrażenia ciała lub fizyczne uszkodzenie sprzętu w wyniku działania deski naruszającej przepisy lub statku niebędącego w wyścigu, który miał obowiązek ustępowania,
c. udzielanie koniecznej pomocy innej desce,
d. przewrócenia się spowodowane działaniem innej deski łamiącej przepisy.

P7. Decyzje
7.1. Uniewinnienie
Gdy w wyniku złamania przepisu deska zmusiła inną deskę do złamania przepisu,
inna deska musi być uniewinniona.
7.2. Decyzje dotyczące zadośćuczynienia
Gdy komisja uzna, że deska ma prawo do zadośćuczynienia na podstawie Przepisu 7, musi ona podjąć decyzję jak najbardziej sprawiedliwą dla wszystkich desek, których ono dotyczy niezależnie, czy o to zadośćuczynienie prosiły. Może to oznaczać skorygowanie ostatecznych pozycji desek, przerwanie wyścigu, powtórzenie wyścigu (bez zdyskwalifikowanych desek) lub przyjęcie innego rozwiązania.
7.3. Decyzje dotyczące kar.
Komisja może nałożyć w szczególności następujące kary: dyskwalifikacja z wyścigu DSQ, dyskwalifikacja z zawodów, skorygowanie pozycji,


Wróć do „Zawody, Imprezy & Wydarzenia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości