Weekend na lodzie 2019 - zawody snowkite

Terminy imprez, zawodów i wydarzeń.
darkowic
Posty: 401
Rejestracja: 08 wrz 2008, 13:55
Lokalizacja: Warszawa-Ochota
Postawił piwka: 3 razy
Dostał piwko: 6 razy
Kontaktowanie:
 
Post06 lut 2019, 10:42

Obrazek

Czekamy na powrót mroźniejszej aury. Grubość lodu wynosi na chwilę obecną do 15 cm. :thumb:


ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH (ZoZ)
Puchar Polski Snowkite 2019
Zawody koordynowane przez Polski Związek Kiteboardingu (PZKite)


1. ZAWODY SNOWKITE
1. 1. Puchar Polski Snowkite 2019 obejmuje cykl dwóch zawodów w dyscyplinie snowkite rozgrywanych na Zalewie Wiślanym pod nazwą Weekend na lodzie 2019 (w skrócie WNL 2019):
a. Etap I - Zawody w Kątach Rybackich (zejście w Porcie Rybackim)
b. Etap II - Zawody w Krynicy Morskiej (zejście na wysokości Hotelu Krynica)
1.2. Zawody zostaną rozgrane ,,na prognozę” w przedziale czasowym od 15.02.2019 do 31.03.2019.
1.3 Pierwszy możliwy termin rozegrania zawodów planowy jest na 15 – 17 lutego 2019 r.
1.4. Informacja o terminie zawodów będzie każdorazowo ogłoszona na stronach:
http://www.weekendnalodzie.pl oraz http://www.facebook.com/weekendnalodzie
1.5. Alerty pogodowe ogłaszane są na stronie http://www.weekendnalodzie.pl oraz http://www.facebook.com/weekendnalodzie :
a. Żółty - alert na 5 dni przed możliwym terminem zawodów
b. Czerwony - alert na 40 godzin przed rozpoczęciem rejestracji zawodników.
1.6. Każdorazowo zostaną rozegranie następujące konkurencje główne:
a. Long Race – kategorie: młodzik, open, snowboard, narty, kobiety, mężczyźni
b. Course Racing – kategorie: młodzik, open, snowboard, narty, kobiety, mężczyźni
1.7. Zostaną rozegrane następujące konkurencje dodatkowe :
a. Hang Time- kategoria: open.

2. ORGANIZATORZY I KOORDYNATOR
2.1 Organizatorami Pucharu Polski Snowkite 2019 są:
a. Fundacja Strefa Mocy
Adres: Sztutowo, ul. Różana 4
Strona internetowa: http://www.fundacjastrefamocy.pl
Kontakt mailowy: am@fundacjastrefamocy.pl
Osoba kontaktowa: Artur Milarski - tel. 785400302
b. Fundacja Mierzeja 2200
Adres: Krynica Morska, ul. Orzechowa 4
Kontakt mailowy: fundacja@mierzeja2200.pl
Osoba kontaktowa: Dariusz Labuda tel. 602348890
2.2. Koordynatorem Pucharu Polski Snowkite 2019 jest:
a. Polski Związek Kiteboardingu PZKite
Adres: Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377/14
Strona internetowa: http://www.pzkite.pl
Kontakt mailowy: info@pzkite.pl
Osoba kontaktowa: Dariusz Wądołowski tel. 601767170

3. PRZEPISY
3.1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z następującymi przepisami:
a. Regulaminem Pucharu Polski Snowkite PZKite 2019
b. Zawiadomienie o Zawodach (ZoZ) oraz Instrukcja Żeglugi (IŻ),

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, WYMAGANE DOKUMENTY
4.1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.
4.2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista każdorazowa rejestracja w biurze zawodów, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia zawodów, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie zawodów na ryzyko własne, złożenie oświadczenia o posiadaniu polisy OC, zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.
4.3. Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach snowkitingowych.
4.4. Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz dokument potwierdzający datę urodzenia.
4.5. W nadzwyczajnych przypadkach losowych Dyrektor Zawodów może dopuścić do zawodów zawodnika nieobecnego podczas rejestracji. Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem Zawodów.
4.6. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do startu w kaskach.

5. REJESTRACJA I WPISOWE
5.1. Zawodnicy rejestrują się na każde zawody poprzez formularz online dostępny na stronie http://www.weekendnalodzie.pl
5.2. Rejestracja jest także możliwa każdorazowo w miejscu rozgrywania zawodów w biurze zawodów w pierwszym dniu zawodów w godzinach 8.30 – 9.30.
5.2. Wysokość wpisowego wynosi 100 zł za każdy etap zawody (w Kątach Rybackich i w Krynicy Morskiej).
5.3. Wpisowe zostaje przyjęte przez Organizatora na miejscu zawodów podczas rejestracji.
5.4. W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
a. przejazd oznakowaną trasą wyścigu
b. pełne wyniki konkurencji
c. podstawowe zabezpieczenie medyczne oraz quad do pomocy
d. oficjalny materiał wideo z zawodów
e. ciepłe i zimne napoje oraz posiłek regeneracyjny podczas zawodów
f. gratisowy wstęp na After Party.
5.5 Organizator pobiera każdorazowo 50 zł zwrotnej kaucji za koszulkę startową.
6. PROGRAM ZAWODÓW:
6.1. Dzień pierwszy
08.30 – 09.30 Zapisy
10.00 Skippers Meeting
11.00 Pierwszy możliwy start

6.2. Dzień drugi
10.00 Skippers Meeting
10.30 Pierwszy możliwy start

6.3. Dzień trzeci
10.00 Skippers Meeting
10.30 Pierwszy możliwy start
15.00 Ceremonia rozdania nagród

6.4. Program zawodów może ulec zmianie decyzją Organizatora lub Dyrektora zawodów.

7. NAGRODY
7.1. Nagrodami w Pucharze są:
a. Puchary i dyplomy.
b. Nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

8. KLAUZULA INFORMACYJNA
8.1. Administratorem danych osobowych zawodnika jest Fundacja Strefa Mocy z siedzibą w Sztutowie przy ul. Różanej 4; kontakt: am@fundacjastrefamocy.pl
8.2. Dane osobowe zawodnika będą przetwarzane w następujących celach:
a. organizowanie i promocja zawodów, o którym mowa w ZoZ
b. archiwizacji dokumentacji dotyczącej organizacji wydarzenia, o którym mowa w ZoZ
8.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze (art. 6 ust. 1. lit a, c i art. 9 ust. 2. lit g RODO)
8.4. Odbiorcami danych osobowych zawodnika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8.5. Dane osobowe zawodnika będą przechowywane z uwzględnieniem postanowień art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który reguluje kwestię dostępności dokumentów.
8.6. Zawodnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
8.7. Zawodnik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zawodnik uzna , iż przetwarzanie danych osobowych zawodnika dotyczących narusza przepisy RODO.
8.8. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w ww. zawodach. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. celów.

9. WAŻNE ADRESY I TELEFONY:
a. Policja - Krynica Morska, ul. Turystyczna; 55 247 60 07
b. Straż Pożarna - Krynica Morska, ul. Gdańska; 55 247 60 15
c. Pogotowie Ratunkowe - Krynica Morska, ul. Przyjaźni 11; 55 247 61 16
d. Straż Graniczna - Krynica Morska, ul. Wojska Polskiego 1; 55 246 85 00

Wróć do „Zawody, Imprezy & Wydarzenia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość